KLAKUS, M. Włodzimierz Cieński, Od Lwowa do Teheranu. Wspomnienia duszpasterskie 1939–1942, wybór i opracowanie Jacek Żurek, Fundacja Centrum Badań nad Historią Kościoła im. ks. prof. Wincentego Myszora – Collegium Verum, Katowice–Warszawa 2021, ss. 566. Nasza Przeszłość, [S. l.], v. 137, p. 197–204, 2022. DOI: 10.52204/np.2022.137.197-204. Disponível em: https://ojs.academicon.pl/np/article/view/3902. Acesso em: 7 luty. 2023.