KRAJNIAK, Radosław. Kilka uzupełnień i sprostowań do książki Tomasza Pietrasa o przedstawicielach rodziny Oporowskich herbu Sulima: Recenzja: T. Pietras, Oporowscy herbu Sulima. Kariera rodziny możnowładczej w późnośredniowiecznej Polsce, Łódź 2014. Nasza Przeszłość, [S. l.], v. 128, p. 273–280, 2017. DOI: 10.52204/np.2017.128.273-280. Disponível em: https://ojs.academicon.pl/np/article/view/4063. Acesso em: 24 maj. 2024.