KOSMAN, M. R.Lolo, Towarzystwo Jezusowe w diecezji płockiej 1556-1773, studium koegzystencji w dobie recepcji reformy trydenckiej. Nasza Przeszłość, [S. l.], v. 129, p. 447–452, 2018. DOI: 10.52204/np.2018.129.447-452. Disponível em: https://ojs.academicon.pl/np/article/view/4076. Acesso em: 6 cze. 2023.