TRAJDOS, T. M. Najstarsze fundacje dla kanoników regularnych od pokuty w diecezji wileńskiej. Nasza Przeszłość, [S. l.], v. 119, p. 21–65, 2013. DOI: 10.52204/np.2013.119.21-65. Disponível em: https://ojs.academicon.pl/np/article/view/4134. Acesso em: 5 paź. 2023.