ROZYNKOWSKI, W. Starania ksieni Magdaleny Mortęskiej o rozwój szkolnictwa katolickiego. Nasza Przeszłość, [S. l.], v. 117, p. 137–156, 2012. DOI: 10.52204/np.2012.117.137-156. Disponível em: https://ojs.academicon.pl/np/article/view/4180. Acesso em: 5 paź. 2023.