NIEBELSKI, E. Szwermicki, Szwernicki czy może Szwirmicki? Przyczynek do biografii ksiedza-zesłańca, proboszcza w Irkucku w XIX wieku. Nasza Przeszłość, [S. l.], v. 137, p. 113–122, 2022. DOI: 10.52204/np.2022.137.113-122. Disponível em: https://ojs.academicon.pl/np/article/view/4307. Acesso em: 7 luty. 2023.