Kaleta, Przemysław. 2020. „Błogosławiony Bogumił W świetle «Vitae Sanctorum Quattor Fratrum Polonorum Eremitatrum Camaldunensium» Marcina Baroniusa”. Nasza Przeszłość 133 (czerwiec):55-80. https://doi.org/10.52204/np.2020.133.55-80.