Kośka, Małgorzata. 2021. „Źródła Do Kasaty klasztorów W 1864 Roku W Zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych”. Nasza Przeszłość 133 (maj):115-27. https://doi.org/10.52204/np.2020.133.115-127.