Beczek, Paweł. 2021. „Przejawy Pornografii według Prasy Katolickiej W II Rzeczypospolitej”. Nasza Przeszłość 133 (maj):227-57. https://doi.org/10.52204/np.2020.133.227-257.