Wojciechowski, Leszek Stanisław. 2022. „Drzewo Jessego I treści Pasyjne W Nastawie ołtarza Krzyża Świętego W kościele podominikańskim W Klimontowie”. Nasza Przeszłość 137 (czerwiec):145-76. https://doi.org/10.52204/np.2022.137.145-176.