Baran OFMCap, Andrzej. (2019) 2022. „Uwarunkowania duchowości Zgromadzeń Zakonnych życia Ukrytego W Królestwie Polskim W XIX Wieku”. Nasza Przeszłość 131 (styczeń):5-41. https://doi.org/10.52204/np.2019.131.5-41.