Trajdos, Tadeusz. 2022. „Biskupstwo Katolickie W Kijowie I Dominikanie Kijowscy XIV-XV W”. Nasza Przeszłość 137 (czerwiec):27-68. https://doi.org/10.52204/np.2022.137.27-68.