Krajniak, Radosław. 2017. „Kilka uzupełnień I Sprostowań Do książki Tomasza Pietrasa O Przedstawicielach Rodziny Oporowskich Herbu Sulima: Recenzja: T. Pietras, Oporowscy Herbu Sulima. Kariera Rodziny możnowładczej W późnośredniowiecznej Polsce, Łódź 2014”. Nasza Przeszłość 128 (grudzień):273-80. https://doi.org/10.52204/np.2017.128.273-280.