Kosman, Marceli. 2018. „R.Lolo, Towarzystwo Jezusowe W Diecezji płockiej 1556-1773, Studium Koegzystencji W Dobie Recepcji Reformy Trydenckiej”. Nasza Przeszłość 129 (czerwiec):447-52. https://doi.org/10.52204/np.2018.129.447-452.