Staniszewska, Maria Kazimiera. 2017. „Lustracja Trzynastu Miast Z 1773 R. Jako Przyczynek Do Badań Nad Sytuacją Religijną Dawngo Spisza”. Nasza Przeszłość 127 (czerwiec):53-80. https://doi.org/10.52204/np.2017.127.53-80.