Borkowska, Małgorzata. 2017. „Uwagi O niektórych Apektach Biografii Magdaleny Mortęskiej”. Nasza Przeszłość 127 (czerwiec):81-107. https://doi.org/10.52204/np.2017.127.81-107.