Godek, Andrzej Edward. 2017. „Śpiewy pseudochorałowe W XVIII-Wiecznych rękopiśmiennych graduałach Zgromadzenia XX. Misjonarzy”. Nasza Przeszłość 127 (czerwiec):109-60. https://doi.org/10.52204/np.2017.127.109-160.