Paszyński, Wojciech. 2017. „Polska Jako "Antemurale" I "Ojczyzna Świętych". Motyw Przedmurza W «Nowych Atenach» księdza Chmielowskiego”. Nasza Przeszłość 127 (czerwiec):185-99. https://doi.org/10.52204/np.2017.127.185-199.