Szmerek, Agnieszka. 2017. „Św. Józef Kalasancjusz I początki Zakonu szkół pobożnych - Obchody Jubileuszowe”. Nasza Przeszłość 127 (czerwiec):257-66. https://doi.org/10.52204/np.2017.127.257-266.