Zubrowski, Piotr. 2016. „Cerkwie prawosławne Kielc W Polityce władz Centralnych I samorządowych II Rzeczypospolitej”. Nasza Przeszłość 126 (grudzień):377-402. https://doi.org/10.52204/np.2016.126.377-402.