Trajdos, Tadeusz M. 2013. „Najstarsze Fundacje Dla kanoników Regularnych Od Pokuty W Diecezji wileńskiej”. Nasza Przeszłość 119 (czerwiec):21-65. https://doi.org/10.52204/np.2013.119.21-65.