Dzwonkowski, Roman. 2012. „Jawna I Ukryta Hierarchia I Administracja Kościoła Katolickiego W ZSRS 1917-1991 (bez krajów bałtyckich)”. Nasza Przeszłość 118 (grudzień):38-64. https://doi.org/10.52204/np.2012.118.38-64.