Kawecki, Roman. 2012. „ 449”. Nasza Przeszłość 118 (grudzień):207-17. https://doi.org/10.52204/np.2012.118.207-217.