Kołpak, Piotr D. 2012. „Recenzja: Patrycja Pieńkowska-Wiederkehr, Kult św. Katarzyny Aleksandryjskiej W Polsce Do końca średniowiecza W świetle Wezwań kościołów I Kaplic Publicznych, [w:] Kult świętych I Ideał świętości W średniowieczu, Red. R. Michałowski, Fasciculi Historici Novi, T. 11, Warszawa 2011”. Nasza Przeszłość 118 (grudzień):219-25. https://doi.org/10.52204/np.2012.118.219-225.