Rozynkowski, Waldemar. 2012. „Starania Ksieni Magdaleny Mortęskiej O rozwój Szkolnictwa Katolickiego”. Nasza Przeszłość 117 (czerwiec):137-56. https://doi.org/10.52204/np.2012.117.137-156.