Graczyk, Waldermar. 2012. „Fundacja Drugiego Seminarium Dla Diecezji płockiej W 1710 Roku I Jego Siedziby Od XVII Do XIX Wieku”. Nasza Przeszłość 117 (czerwiec):49-55. https://doi.org/10.52204/np.2012.117.49-55.