Niebelski, Eugeniusz. 2022. „Szwermicki, Szwernicki Czy może Szwirmicki? Przyczynek Do Biografii Ksiedza-zesłańca, Proboszcza W Irkucku W XIX Wieku”. Nasza Przeszłość 137 (czerwiec):113-22. https://doi.org/10.52204/np.2022.137.113-122.