Kopiec, Jan. 2016. „Dziękczynienie Za świadczone Dobro: Kraków, kościół Pw. Nawrócenia św. Pawła, 22 X 2016 – 70-Lecie «Naszej Przeszłości»”. Nasza Przeszłość 126 (grudzień):447-49. https://doi.org/10.52204/np.2016.126.447-449.