Paszyński, Wojciech. 2015. „Ksiądz Benedykt Chmielowski - życie I dzieło Diogenesa Firlejowskiego”. Nasza Przeszłość 124 (grudzień):105-36. https://doi.org/10.52204/np.2015.124.105-136.