Kawecki, Roman. 2015. „Piotr Mazur, Poczet chełmski obrządku łacińskiego”. Nasza Przeszłość 123 (czerwiec):303-8. https://doi.org/10.52204/np.2015.123.303-308.