Zmarzły, Tomasz. 2010. „Andrzej Radwański (1711-1762). Analiza treści Ideowych W Malarstwie ściennym kościoła cystersów W Jędrzejowie I Benedyktynek W Staniątkach”. Nasza Przeszłość 113 (czerwiec):307-18. https://doi.org/10.52204/np.2010.113.307-318.