Białkowski, Michał. 2022. „Review: Rev. Paweł Kummer, “Karol Wojtyła and Liturgical Reform in Archdiocese of Cracow”, Krakow 2022”. Nasza Przeszłość 137 (2):2.209-217. https://doi.org/10.52204/np.2022.137.2.209-217.