Trajdos, Tadeusz M. 1983. „Fundacja Klasztoru karmelitów Trzewiczkowych Na Piasku W Krakowie”. Nasza Przeszłość 60 (grudzień):91-127. https://doi.org/10.52204/np.1983.60.91-127.