Trajdos, Tadeusz M. 1989. „Bractwo św. Zofii Przy kościele św. Marka W Krakowie (XV-XVIII w.)”. Nasza Przeszłość 71 (czerwiec):5-58. https://doi.org/10.52204/np.1989.71.5-58.