Majdowski, Andrzej. 1993. „Importy włoskie W Architekturze dziewiętnastowiecznych kościołów Warszawskich”. Nasza Przeszłość 79 (czerwiec):249-78. https://doi.org/10.52204/np.1993.79.249-278.