Trajdos, Tadeusz M. 2023. „Kaplica W Niedzicy. Początki Kultu św. Rozalii Na Zamagurzu Spiskim”. Nasza Przeszłość 82 (grudzień):359-71. https://doi.org/10.52204/np.1994.82.359-371.