Trajdos, Tadeusz M. 1998. „Dekanat Spiski Diecezji Krakowskiej W świetle Wizytacji 1728 Roku”. Nasza Przeszłość 90 (grudzień):113-54. https://doi.org/10.52204/np.1998.90.113-154.