Deszczyńska, M. (2021) „O genezie więzi katolicyzmu i świadomości narodowej w społeczeństwie polskim w pierwszej połowie XIX w”., Nasza Przeszłość, 135, s. 39–75. doi: 10.52204/np.2021.135.39-75.