Wiśniewski, K. (2021) „Czy można rozstrzygnąć przynależność autora Kazań świętokrzyskich do kręgu dominikanów bądź franciszkanów na podstawie przesłanek treściowych?”, Nasza Przeszłość, 136, s. 39–54. doi: 10.52204/np.2021.136.39-54.