Magiera, P. (2021) „Stanowisko Klubu Pracy Konstytucyjnej wobec przepisów wyznaniowych sejmowego projektu konstytucji w latach 1919–1921”, Nasza Przeszłość, 136, s. 145–168. doi: 10.52204/np.2021.136.145-168.