Pawlikowska-Butterwick, W. (2021) „Kariery episkopatu Wielkiego Księstwa Litewskiego w okresie od 1544 do 1632 roku w kontekście dochodów z biskupstw”, Nasza Przeszłość, 136, s. 85–126. doi: 10.52204/np.2021.136.85-126.