Sutowicz, A. (2020) „Domniemany traktat Kaspra Drużbickiego SJ «Nauka o przygotowaniu się do świątobliwej śmierci» w zbiorach cysterek trzebnickich”, Nasza Przeszłość, 133, s. 147–178. doi: 10.52204/np.2020.133.147-178.