Beczek, P. (2021) „Przejawy pornografii według prasy katolickiej w II Rzeczypospolitej”, Nasza Przeszłość, 133, s. 227–257. doi: 10.52204/np.2020.133.227-257.