Marecki, J. (2021) „Inwentarz archiwum klasztoru Kapucynów w Krośnie”, Nasza Przeszłość, 133, s. 259–314. doi: 10.52204/np.2020.133.259-314.