Konieczna, M. (2022) „ Szczepana w Krakowie w XIX i na początku XX w”., Nasza Przeszłość, 137, s. 123–144. doi: 10.52204/np.2022.137.123-144.