Szpak, J. A. (2022) „Podstawy ekonomiczne klasztoru paulinów w Wieluniu od końca XIV do początku XIX w”., Nasza Przeszłość, 137, s. 93–112. doi: 10.52204/np.2022.137.93-112.