Sołga, P. (2021) „Propagandowy wizerunek chrześcijaństwa w polskich podręcznikach do historii z okresu stalinizmu”, Nasza Przeszłość, 136, s. 181–218. doi: 10.52204/np.2021.136.181-218.