Lenczewski, O. (2022) „Korespondencja między kustodią Ziemi Świętej a władzami Rzeczypospolitej w latach 1671-1699”, Nasza Przeszłość, 137, s. 69–92. doi: 10.52204/np.2022.137.69-92.