Wojciechowski, L. S. (2022) „Drzewo Jessego i treści pasyjne w nastawie ołtarza Krzyża Świętego w kościele podominikańskim w Klimontowie”, Nasza Przeszłość, 137, s. 145–176. doi: 10.52204/np.2022.137.145-176.