Ziaja, J. (2021) „Żeńskie rzymskokatolickie zgromadzenia zakonne w Świebodzicach. Szare Siostry z Marienstrasse 11 (1866-1945)”, Nasza Przeszłość, 136, s. 127–144. doi: 10.52204/np.2021.136.127-144.